Telefon : +90 (533) 457 37 43

Eğer çocuğunuz; sizi dinlemiyorsa, kurallara uymuyorsa, ödevini yapmıyorsa, akran ilişkilerinde ve sosyal ilişkilerde sorunlar yaşıyorsa, eşyalarını, ödevlerini ya da söylediklerinizi sıklıkla unutuyorsa, dikkatini sürdürmekte sıkıntılar yaşıyorsa, dağınıksa, sabırsızsa, isteklerini erteleyemiyorsa, aşağıdaki 8 nörogelişimsel alandan birinde sorun yaşadığını düşünüyorsanız bu program sayesinde çocuğunuzdaki değişimleri fark edeceksiniz.

Dr. Mel Levine`e göre (All kinds of mind Institute) insan zihni 8 nörogelişimsel alandan oluşmuştur. Her çocuk bazı alanlarda güçlü iken bazı alanlarda ise daha zayıftır. Çocuğun daha güçlü olduğu beceriler okulların beklentileri ile uyuşmadığı zamanlarda problemler ortaya çıkmaya başlar. Öğrenme bozukluğu, dikkat eksikliği ve sosyal beceri eksikliği gibi sorunlar hem okulda, hem evde hem de sosyal ortamlarda çocuğu zorlar. Çocuğun hayatı zorlaşır, dolayısı ile ailenin hayatı zorlaşır. Öncelikle çocuğun güçlü ve gelişmesi gereken beceri alanlarının belirlenmesi, sonrasında ise güçlü alanlara nasıl yönlendirileceklerinin ve gelişmesi gereken alanlara nasıl müdahaleler oluşturulacağının belirlenmesi bir yol haritası çizerek hem çocuk için hem de aile için rahatlatıcı olur.

Unutmayın ki “Her zihin eşsizdir ve çoğu en az bir alanda uzmandır.” Bu uzmanlık alanı fark edildiğinde bu zihinler büyük başarılara imza atabilirler. Bu fark edilmeyi sağlayabilmek için 8 haftalık grup terapileri düzenlemekteyiz. Program süresince 8 nörogelişimsel alanı içeren etkinlikler düzenlenecek ve gruptaki bireylerin farklılıklarına göre güçlü ve geliştirilmesi gereken alanları ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Grup terapileri süresi 60 dakika olarak belirlenmiş olup, gruptaki öğrenci sayısı en fazla 4 olacaktır. Program 6-10 yaş arası çocuklar içindir.

Çocuğun güçlü olduğu ve geliştirilmesi gereken alanları belirlemek için WISC-IV testinin yapılması şarttır. WISC-IV testinin ücreti 350 tl’dir. Her 4 görüşmenin sonunda ayrıca 1 seans anne-baba görüşmesi planlanarak çocuğun gelişimi hakkında bilgi paylaşımı yapılacak ve evde yapılabilecek uygulamalar düzenlenerek ailelere farkındalık kazandırılacaktır. Her bir anne-baba seansının ücreti 230 tl’idir.

8 haftalık programın toplam ücreti 800 tl (anne-baba görüşmeleri ve WISC-IV ücreti hariç) olarak belirlenmiştir. Program gerekli kişi sayısı tamamlandıktan sonra başlayacak, gün ve saate ortak karar verilecektir.

Sekiz Nörogelişimsel Alan (Dr. Mel Levine)

 1. Dikkat kontrol sistemi
 2. Girdi kontrolü
 3. Çıktı kontrolü
 4. Zihinsel enerji kontrolü
 5. Hafıza sistemi
  1. Kısa süreli hafıza
  2. Aktif işleyen hafıza
  3. Uzun süreli hafıza
 6. Dil sistemi
 7. Mekansal düzenleme sistemi
 8. Ardışık düzenleme sistemi
 9. Motor sistem
  1. İnce motor
  2. Kaba motor
 10. Yüksek düşünme sistemi
  1. Kavramlarla Düşünmek
  2. Yaratıcı Düşünmek
  3. Eleştirel Düşünmek
  4. Kurallarla Düşünmek
  5. Problem Çözme Amaçlı Düşünmek
 11. Sosyal düşünme sistemi

WISC-IV TESTİ

WISC-R ‘ın güncellenmiş hali olan WISC-IV, 6 yaş 0 ay – 16 yaş 11 ay aralığındaki çocukların bilişsel becerilerini değerlendirmeyi hedefleyen ve yetkin kişiler tarafından bireysel olarak uygulanan kapsamlı, klinik bir ölçme aracıdır. Bu ölçüm aracı ile çocuk hem kendi içinde hem de yaşıtlarına göre güçlü ve geliştirilmesi gereken alanları açısından değerlendirilir. WISC-IV testi 10 temel test ve 5 ek test olmak üzere toplam 15 alt testten oluşmakta ve alt testlerin her biri farklı bir yeteneği ölçmektedir. Bu alt testler sayesinde çocuğun güçlü ya da desteklenmesi gereken becerileri ile ilgili veriler elde edilir. WISC-IV testi toplam zeka puanı ile birlikte alt testlerin oluşturduğu zekanın 4 alt kümesi (Sözel Kavrama, Algısal Akıl Yürütme, Çalışma Belleği, İşlemleme Hızı) ile ilgili de bilgi vermektedir. Testin süresi ortalama 1,5-2 saattir.

1.Sözel kavrama: Akıl yürütme, kavrama, kavram oluşturma, sözel bilgi ve sözel ifade yeteneği kullanılır. Her görev, işitsel uyaranı anlama, uzun süreli bellekte sözel olarak kodlanmış bilgiye ulaşma, tepkileri sözel olarak ifade etme yeteneği gerektirir. Sözel bilgi yanı sıra öğrenilmiş, bilgi ve yetenekleri yansıtan kristalize akıl yürütmeyi temsil eder. Lisan ve kültür yeterliliğini, okul başarısını yordar.
2.Algısal akıl yürütme: Akıcı ve algısal akıl yürütme ve algısal organizasyonu ölçer. Her görev, görsel algı ve organizasyon, görsel olarak sunulan sözsüz materyali kullanarak akıl yürütme, idare etmeye-yönetmeye ilişkin işlevlerde kullanılan yetenekleri gerektirir.
3.Çalışma belleği: Kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, çalışma belleğini ölçer. Her görev, seçme ve izleme dikkati, zihinsel manipülasyon, yetenekleri gerektirir.
4. İşlemleme hızı: Zihinsel işlemleme hızı, harf-motor işlemleme hızını ölçer. Her görev, görsel algı ve organizasyon, görsel tarama, dikkatin yetkin kontrolü, gayretin sürdürülmesi, hız gibi çoklu motor tepkilerin verimli üretimini gerektirir.

 

Hemen Ara
Yol Tarifi Al