Telefon : +90 (533) 457 37 43

Eğitim Hizmetleri

Küreselleşen dünyada rekabet edebilmenin tek çözüm yolu sürekli değişim ve gelişimden geçmektedir. Bu değişim ve gelişimin gerekliliği sadece bireysel değil aynı zamanda kurumsaldır. Hem bireysel hem de kurumsal başarı elde etme sürecinde öğrenmek ve tüm bu öğrenilenleri etkin ve verimli bir şekilde kullanıp uygulamaya geçirebilmek rekabet edebilme konusunda çok önemli bir yere sahiptir. 

DİYALOG
 İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri, müşterilerinin bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla konusunda uzman olan kadrosuyla sizlere hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Tüm bu eğitimler; bireysel eğitimler, genel katılıma açık eğitimler ve organizasyona özel eğitimler olmak üzere üç kategoride toplanmaktadır. 

Şirket içi eğitim hazırlama sürecimiz ise eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ile başlar. Hizmet verdiğimiz kuruluşlar ile eğitim proje grupları oluşturulur. İş ortağımız, proje grubunun ihtiyaç duyacağı bilgileri (örneğin; şirket kültürüne ilişkin bilgiler, somut beklentiler gibi…) sağlar. DİYALOG bu konuda çözüm önerileri geliştirerek üst yönetime sunar. Hizmet verdiğimiz kuruluş tarafından uygun bulunan eğitimler uzman kadromuz tarafından hazırlanır ve eğitim süreci başlar. Eğitim sonunda çeşitli izleme ve takip yöntemleri kullanılarak sonuç üst yönetime raporlanır.izmir-egitim-ve-gelistirme-2


Yönetim Geliştirme Grubu

 • İşletmelerde Liderlik ve Yönetim Kalitesi
 • Etkili Liderlik
 • Değişime Liderlik Etme
 • İnsan Odaklı Yönetim
 • İşletmelerde Ekip Oluşturma ve Geliştirme
 • Etkin Takım Çalışması
 • Karar Verme ve Problem Çözme
 • Müzakere Teknikleri ve Arabuluculuk
 • İşletmelerde Çatışma ve Çatışmanın Çözümlenmesi
 • Proje Yönetimi
 • İşletmelerde Motivasyonu ve Verimliliği Arttırma Teknikleri
 • Toplantı Yönetimi
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Zaman Yönetimi
 • Yönlendirme ve Yol Gösterme (Koçluk)

İnsan Kaynakları Grubu

 • İş Analizi ve İşgücü Planlaması
 • Performans Değerlendirme Teknikleri
 • Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarına Geçiş
 • İnsan Kaynaklarında Yeni Trendler
 • Kariyer Planlama ve Yönetimi
 • Personel Seçme ve Mülakat Teknikleri
 • İletişim, Etkileşim, Kişisel Gelişim ve Takım Çalışmasında Outdoor Uygulamaları

Kişisel Gelişim

 • İletişim Becerileri Geliştirme
 • Empatik İletişim
 • Başarının Sırrı: Duygusal Zeka (EQ)
 • Sözsüz İletişim- Beden Dili
 • İş Ortamında Stresle Başa Çıkma Yolları
 • Karar Verme ve Problem Çözme
 • Öfke Kontrolü
 • Çatışma Yönetimi
 • Yaratıcılık ve Kişisel Motivasyon
 • Özgüven ve Motivasyon
 • Zaman Yönetimi
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Profesyonel Yaşamda Kişisel İmajHemen Ara
Yol Tarifi Al