Telefon : (232) 323 03 03 - 323 40 50

Seçme ve Değerlendirme

Kişiler için kendine uygun bir iş bulmak ne kadar zor ise şirketler için de bünyelerine uygun eleman bulmak o kadar uzun ve zahmetli bir süreçtir. Özellikle beyaz yaka pozisyonları için önemli maliyetlere katlanan firmalar, bir üst düzey yönetici bulmak için en az iki aylarını ayırmak zorunda kalmakta, sürenin altı aya hatta bir yıla çıktığı da görülmektedir. Firmalar bu süreyi azaltmak ve doğru işe doğru elemanı yerleştirmek amacıyla genellikle insan kaynakları danışmanlık firmalarıyla çözüm ortaklığı yapmaktadırlar.

Eleman seçim süreci titizlikle gerçekleştiği zaman iş ile eleman arasında bir uyum sağlanmaktadır. Eleman bulma ve seçme faaliyeti aynı zamanda önemli miktarda gider gerektirir. Deneme süresi içinde veya sonradan başarısız olan elemanların işletmeden uzaklaştırılmaları durumunda bu giderler daha da artmaktadır. Bu yüzden karar verme aşamasındaki maliyetleri düşürmek, objektif kararlar verebilmek ve doğru elemanı seçebilmek için günümüzde insan kaynakları danışmanlık firmaları daha çok önem kazanır hale gelmektedir.

Günümüzde şirketlerin hedefledikleri noktaya varabilmelerinin yolu, doğru insan kaynağına ulaşabilmekten geçmektedir. DİYALOG İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri bu konuda, doğru yönetici ve elemana ulaşmada ihtiyaç duyulan tüm işe alım konularında etkin ve verimli bir hizmet sunmaktadır.

Çalışanların ne derece verimli olacağı büyük ölçüde işe alım tekniklerinin etkililiği ile ilgilidir. DİYALOG İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetlerinin bu konudaki amacı; sizi zirveye taşıyacak elemanlarınızı seçerken, psikoteknik testlere olan güvenimizle, pozisyonun gerektirdiği yetenek ve yetkinliklere odaklanmak ve doğru elemanı doğru işe yerleştirmede sizleri rakiplerinize göre bir hayli öne geçirerek, işletme ve çalışan verimliliğini arttırmaktır.

Eleman temini sürecimiz şu şekilde ilerlemektedir:

1)Hizmet verdiğimiz kuruluşun talebi

2)Teşhis

Pozisyon bilgileri (Pozisyonun adı ve işin tanımı)

Pozisyonun gereklilikleri ( Eğitim, tecrübe, yabancı dil, bilgisayar, diğer)

Yetkinlikler

Ücret bilgileri

Çalışma koşulları

3)İlana çıkma

Müşterimizin aradığı niteliklere uygun aday firmamızın aday havuzunda yer almıyorsa müşterimizin onayı ile firma adı gizli olarak “DİYALOG İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri” adı altında ilana çıkılır.

4)İnceleme

İlan başvurularının incelenmesi

Potansiyel adayların belirlenmesi

DİYALOG tarafından yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen kriterler çerçevesinde eleme (Bu aşamada adayla birebir mülakat yapılır ve kendisi işe alımda uygulanan psikoteknik testler ile ikinci bir değerlendirmeye tabi tutulur.)

5)Potansiyel adayların hizmet verdiğimiz kuruluşa sunumu

Profesyonel kariyer gelişimi ve hedefleri

Ücret bilgileri

Genel değerlendirme

Müşterimizin seçilen adaylarla mülakatı

Pozisyona uygun adayın seçilmesi (Bu aşamada bizim sunduğumuz veriler doğrultusunda müşterimiz adayı seçmektedir.)

6)DİYALOG Garantisi

Yönlendirilen adayların işletme tarafından uygun bulunup işe başlatılması halinde, aday bir aylık süre içinde kendinden ya da işletmeden kaynaklanan bir sebeple ayrılıyorsa DİYALOG İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri boş kalan pozisyonun etkin bir şekilde doldurulması konusunda siz müşterilerimize garanti vermektedir.

Diyalog Danışmanlık 25/03/2014 tarih ve 282 numaralı Özel İstihdam Bürosu belgesine sahiptir.Hemen Ara
Yol Tarifi Al