Telefon : +90 (533) 457 37 43

PSİKOLOJİK TESTLER

Kurumumuzda yapılan psikolojik testler şunlardır:

 • WISC-4 ZEKA TESTİ (6-16 YAŞ)
 • DENVER II (0-6 YAŞ GELİŞİMSEL TARAMA ENVANTERİ)
 • AGTE (0-6 YAŞ GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ)
 • PROJEKTİF TESTLER (CAT,TAT,AİLE ÇİZ TESTİ,GOODENOUGH HARRIS ADAM ÇİZME TESTİ,LOUISA DUSS PSİKANALİTİK HİKAYELER TESTİ,BEIER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ)
 • MMPI (MINNESOTA ÇOKYÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ)
 • OKUL OLGUNLUĞU TESTİ (METROPOLİTAN)
 • DİKKAT TESTLERİ (STROOP)
 • BENDER-GESTALT (GÖRSEL HAFIZA TESTİ)
 • GISD (GÖRSEL-İŞİTSEL SAYI DİZİLERİ TESTİ)
 • CAS ZEKA TESTİ (BİLİŞSEL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ)

 

WISC-4 (WISC-IV) ZEKA TESTİ

WISC-4 (WISC-IV) ZEKA TESTİ NEDİR?
WISC-4, 6 yaş 0 ay – 16 yaş 11 ay aralığındaki çocukların bilişsel becerilerini değerlendirmeyi hedefleyen ve yetkin kişiler tarafından bireysel olarak uygulanan klinik bir ölçme aracıdır. Bu ölçüm aracı ile çocuk hem kendi içinde hem de yaşıtlarına göre değerlendirilir.  WISC-4 testi 10 temel test ve 5 ek test olmak üzere toplam 15 alt testten oluşmakta ve alt testlerin her biri farklı bir yeteneği ölçmektedir. Bu alt testler sayesinde çocuğun güçlü ya da desteklenmesi gereken becerileri ile ilgili veriler elde edilir. WISC-4 testi toplam zeka puanı ile birlikte alt testlerin oluşturduğu zekanın 4 alt kümesi (Sözel Kavrama, Algısal Akıl Yürütme, Çalışma Belleği, İşlemleme Hızı) ile ilgili de bilgi vermektedir.

NEDEN WISC-IV?

Şuan Türkiye’de hem WISC-R hem de son versiyon olan WISC-4 uygulanmaktadır. Bu da aileler için kafa karışıklığı yaratmaktadır. WISC-R testinin Türkiye’deki norm çalışması 1984 yılında yapılmıştır. WISC-R’ın uyarlamasının üzerinden çokça zaman geçmesi dolayısıyla günümüz çocuklarının bilişsel gelişimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini tam olarak yansıtmadığı, bu sebeple elde edilen sonuçların güvenilir olmadığı düşüncesiyle yenilenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Ülkemizdeki norm çalışmaları 2013 yılında tamamlanarak WISC-4 ortaya çıkmıştır. WISC-R ile Tüm Ölçek Zeka Puanı dışında Sözel Zeka Puanı ve Performans Zeka Puanı olmak üzere 2 alt küme puanı elde edilirken, WISC-4’te ise Tüm Ölçek Zeka Puanı ile birlikte Sözel Kavrama, Algısal Akıl Yürütme, Çalışma Belleği ve İşlemleme Hızı olmak üzere 4 alt küme puanı elde edilmektedir. Bilimsel ve güncel verilere dayanan WISC-4, klinik ve eğitim alanında kullanılan en kapsamlı ve güvenilir zeka testidir. Çocuğunuza zeka ölçeği uygulatacaksanız alacağınız sonucun doğruluğu ve güvenilirliği açısından gideceğiniz kurumun WISC-R değil, norm çalışmaları en son tamamlanan WISC-4 testini uyguluyor olmasına dikkat etmenizde fayda olacaktır.

izmir-wisc-r-testi-psikolojik

WISC-4 (WISC-IV) sertifikasyonu sadece Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından sağlanmaktadır. Testi yapacak kişinin testi uygulama konusunda yetkisi olduğuna emin olmak için sertifikasını görmeniz ve TPD onaylı olmasına dikkat etmeniz önem taşımaktadır.

TEST HANGİ ALANLARI ÖLÇER?
Test dört ana bölümden ve 15 alt testten oluşmaktadır:
1.Sözel kavrama (5 ayrı alt testten oluşur): Akıl yürütme, kavrama, kavram oluşturma, sözel bilgi ve sözel ifade yeteneği kullanılır. Her görev, işitsel uyaranı anlama, uzun süreli bellekte sözel olarak kodlanmış bilgiye ulaşma, tepkileri sözel olarak ifade etme yeteneği gerektirir. Sözel bilgi yanı sıra öğrenilmiş, bilgi ve yetenekleri yansıtan kristalize akıl yürütmeyi temsil eder. Lisan ve kültür yeterliliğini, okul başarısını yordar.
2.Algısal akıl yürütme (4 ayrı alt testten oluşur): Akıcı ve algısal akıl yürütme ve algısal organizasyonu ölçer. Her görev, görsel algı ve organizasyon, görsel olarak sunulan sözsüz materyali kullanarak akıl yürütme, idare etmeye-yönetmeye ilişkin işlevlerde kullanılan yetenekleri gerektirir.
3.Çalışma belleği (3 ayrı alt testten oluşur): Kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, çalışma belleğini ölçer. Her görev, seçme ve izleme dikkati, zihinsel manipülasyon, yetenekleri gerektirir.
4. İşlemleme hızı (3 ayrı alt testten oluşur): Zihinsel işlemleme hızı, harf-motor işlemleme hızını ölçer. Her görev, görsel algı ve organizasyon, görsel tarama, dikkatin yetkin kontrolü, gayretin sürdürülmesi, hız gibi çoklu motor tepkilerin verimli üretimini gerektirir.

TESTİN SÜRESİ NE KADARDIR?
Testin süresi çocuğa bağlı olarak 1 saat ile 2 saat arasında değişmektedir.

TESTİ YAPTIRMAYA GELMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ŞEYLER NELERDİR?

Çocuğun yorgun ve uykusuz olmadığı, dinlenmiş ve karnı tok olduğu, sıkıntı hissetmediği bir günde gelmesi önerilir. Çocuğa öncesinde “zeka testi,sınav” gibi tanımlamalar kesinlikle kullanılmamalı, “dikkat et, düzgünce yap” gibi kaygı ve strese sebep olabilecek komutlar verilmemelidir.

DENVER II

0-6 yaş arası çocuklarda olası gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş 116 maddde ve 4 alt bölümden oluşan bir ölçme aracıdır.

Üç temel alanda değerlidir:

 1. a) Sağlıklı gözüken çocukları olası sorunları yönünden taraması,
 2. b) Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptama olanağı vermesi,
 3. c) Riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler v.b.) izlemede kullanılabilmesi.

Ayrıca; Kısa süreli bir eğitimden sonra öğrenilebilmesi her çocukta 5- 15 dakikalık bir sürede tamamlanabilmesi hekimler başta olmak üzere psikolog, gelişim uzmanı, sosyal çalışmacı ve test eğitimini alan, sağlık ve eğitimle ilgili her meslek gruplarınca uygulanabilmesi, kapsadığı KİŞİSEL-SOSYAL, İNCE MOTOR, DİL ve KABA MOTOR alanlarda çocuğun kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla karşılaştırılarak hangi yüzdelik diliminde olduğunu göstermesi açısından diğer birçok gelişimsel tarama testine göre daha kolay uygulanma özelliği taşımaktadır.

izmir-denver-2-testi-yapanSağlıklı gelişimi olan çocukların yaşamları boyunca 0-6 ay arasında bir kez mutlaka olmak üzere, 12-18 ay arası, 2-3 yaş arası ve 5-6 yaş arasında gelişim testi yaptırmaları önerilir. Eğer ilk değerlendirme sonucu şüpheli ise ya da risk altındaki bir bebekte yapıldıysa görüşme aralıkları sıklaştırılmalıdır.

Denver II Testi sahada şu üç alanda kullanılmaktadır:

1- Klinik değerlendirme: Herhangi bir belirti göstermeyen sağlıklı çocuklarda ya da bazı belirtilerinden kuşkulanılan 0-6 yaş grubu çocuklarda tarama testi olarak kullanılmalıdır. Testin belirli aralıklarla (örneğin yılda bir) uygulanması gereklidir. Ayrıca anne-babaya çocuk gelişimi konusunda bilgi ve öneri verebilmek için uygun bir ortam oluşturur.

2- Özel Eğitim: Gelişimsel sorunu konusunda tanı almış ve özel eğitime başlatılan çocukların ilk değerlendirmeleri ve aralıklı olarak tekrarlanarak eğitim programının olumlu ya da olumsuz etkilerinin izlenmesine yardımcı olur.

3- Okul Öncesi Kurumları: Okulöncesi eğitim kurumuna başlayan çocuğun beceri düzeyinin ve gelişiminin belirlenmesi ve olası bir sorunda doktora/hastaneye yönlendirme amaçlı kullanılabilir. Aileye bilgi vermek ve çocuğun eğitim programını oluşturmakta yararlı olur.

 

AGTE (ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ)

izmir-agte-psikilojik-testi0-6 yaş bebek ve  çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir değerlendirme aracıdır.

Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri öz bakım becerileri tek tek incelenerek puanlanır. Bu değerlendirme her bir beceri için anne-babaya yöneltiren sorular ve çocuk gözlenerek yapılır. Envanter ‘evet, hayır, bilmiyorum’ şeklinde yanıtlanan toplam 154 maddeden oluşur.  Gelişimsel gecikme ve düzensizlik gösterme açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde tanınması ve gerekli önlemlerin alınabilmesine olanak sağlar.

 

PROJEKTİF TESTLER

CAT (Çocuklar için Algı Testi)

CAT projektif bir test olup, 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Testte, çocukların kendilerini hayvan figürleri vasıtasıyla ifade etmeleri amaçlanmaktadır. Çocukların beklentileri çalışmaları korkuları başetme güçleri ailelerini ve kandilerini nasıl algıladıkları testte saptanabilmektedir

TAT (Tematik Algı Testi)

9-10 yaştan itibaren yetişkinlere de uygulanan test kişilik oluşum süreçleri hakkında bilgi vermeyi amaçlar. Üzerinde resimler bulunan 30 karttan oluşan projektif bir testtir

.izmir-tat-testi-psikolojikizmir-matematik-algı-testi

Aile Çiz Testi

Aile ilişki dinamiklerini ve çocuğun aile içinde kendini nasıl gördüğünü ve ailesini nasıl algıladığını değerlendiren bir testtir

Goodenough Harris Adam Çizme Testi

Çocuklara uygulanan test, çocuğun çizdiği resim üzerinden zeka gelişimini ölçmenin yanı sıra psikolojik durumu özgüveni, kendini algılayış biçimi ve nöropsikolojik bir çok bilgi verir.

izmir-harris-adam-çizme-testi

Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

Çocuklara uygulanan test, çocuğun kişilik komplekslerinin saptanmasını amaçlamaktadır.
4-14 yaş arası çocuklara uygulanır. Zaman sınırlaması yoktur. Test, üzerinde yarım bırakılmış ve çocuk tarafından tamamlanması istenen bir hikaye yazılı olan 10 karttan oluşur.

Beier Cümle Tamamlama Testi

Projektif testler arasında yer alır. Bireyin paylaşamadığı, duygu ve düşüncelerini anlamaya yönelik bir testtir. Birey bu testte eksik cümleleri tamamlayış biçimiyle, ilgilerini, tutumlarını, arzularını, beklentilerini, sıkıntılarını vb. duygu ve düşüncelerini yansıtır. Bireyin iç dünyasına ait bilgiler edinmek istendiği zaman kullanılır. 56 eksik cümleyle 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)

Psikolojik testler den MMPI, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. “Doğru”, “yanlış” ve “bilmiyorum” şeklinde cevaplandırılan 550 madde (kitap formunda 16 soru tekrarlanmaktadır ve böylece 566 maddedir) ve 4’ü geçerlilik olmak üzere toplam 14 alt testten oluşmaktadır.

Kişilik Testi MMPI kişilik testi yaygın olarak şu teşhisleri koymada kullanılır:Depresyon, Hipokondriazis(Hastalık hastalığı), Histeri(Konversiyon), Psikotik sapma, Kadınlık-erkeklik(cinsel tercik ve eğilimler), Paranoya(Şüphecilik), Psikasteni(Saplantı-Takıntı), Şizofreni, Hipomani(Duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi), Sosyal içe dönüklük(çekingenlik).

Bu test sadece hastalık veya psikolojik sorun olup olmadığını ölçen bir test değildir.

Uygulanan kişinin psikolojik sorunlarının olup olmadığının tespitinin dışında genel olarak kişinin nasıl biri olduğunu belirleyebilmekte, uygulanan kişinin normal kişilik özelliklerini de ortaya çıkartabilmektedir.

İşe alımlarda işe uygunluğu belirlemekte de yada silah ruhsatı alımlarında da istenen testlerdendir.

OKUL OLGUNLUĞU TESTİ (METROPOLİTAN)

izmir-okul-olgunluğu-testiÇocukların okul ortamına, okul kurallarına ve öğrenmeye hazır olup olmadıklarını belirlemek amacıyla yapılan bir psikolojik testtir. Çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında değerlendirmek için hazırlanan bu test, okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve bilişsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgiler, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme olarak 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.

Okul olgunluğu, çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimi açısından belirli bir düzeye gelmesi ve okulda kendisinden beklenilenleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazır olmasıdır. Okul olgunluğuna erişmiş bir çocuk ondan beklentileri rahatlıkla yerine getirebildiği için okula karşı olumlu duygu ve tutum içinde olacaktır. Okul olgunluğuna erişmemiş bir çocuk 1.sınıfa başladığında zorlanacak, beklentileri yerine getiremediği için okula yönelik olumsuz duygular beslemeye ve yetersizlik hissetmeye başlayacaktır. Bunun sonucu olarak öğrenme motivasyonu da kırılmış olacaktır.

Bu testin sonucunda, uzmanlarımız tarafından çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili elde edilinen veriler sağlıklı şekilde değerlendirilir.

Psikolojik Testler-Metropolitan

DİKKAT TESTLERİ (STROOP)

izmir-psikilojik-dikkat-testiPsikolojik testler den Stroop Dikkat Testi, Odaklanmış dikkat, seçici dikkat, tepki ketlemesi, bozucu etkiye direnç ve bilgi işlemleme hızını ölçer.

Test üç kısımdan oluşan bir bilişsel kontrol testidir. Stroop etkisi olarak adlandırılan çarpıcı sonuç, görsel algıyla (burada renk) sembolik-semantik algı (burada rengin adı) arasında bir çatışma olduğunda, görsel algının ağır basmasıdır. Başka bir deyişle görsel algı daha temel, daha ilkeldir ve semantik süreçlerden önce gelir. Yürütücü işlevleri dikkatin odaklanması ve sürdürülmesindeki farklılıkları ortaya koyması açsından değerli bilgiler verir.

Stroop testi özellikle Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun ayırıcı tanısında Wisc-r zeka testi ile birlikte uygulandığında oldukça güvenilir sonuçlar vermektedir.

BENDER-GESTALT (GÖRSEL HAFIZA TESTİ)

izmir-görsel-hafıza-testiı

Bu test, 5-11 yaş arasındaki çocuklara uygulanan testlerden biridir. Zekanın görsel devinimsel motor algılamasında gerilik , regresyon, fonksiyon kaybı, ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır. 9 şekilden oluşmaktadır ve bu şekilleri kişinin çizmesi istenir. Görülen ve çizilen şekillerin her bir farklılığı farklı puanlandırılarak kişinin görsel motor algılama puanı hesaplanır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.

GISD (GÖRSEL-İŞİTSEL SAYI DİZİLERİ TESTİ)

izmir-gisd-testiı

Özgül öğrenme güçlüğünü tanılamak için. 6-12 yaş arası çocuklara uygulanan bir testtir. Bu test kısa süreli görsel/işitsel belleği ve dikkati ölçer. Bu ölçümler sonucunda çocuğun yaş ve sınıf düzeyinin altında olup olmadığının ve hangi alanda sorunun olduğunun anlaşılmasına olanak sağlar. Çocuğun görsel mi işitsel mi (sözel-yazılı) daha iyi öğrendiğini ve bunu hangi tepkiyle ortaya daha iyi koyduğunun saptanmasına yardımcı olur.

CAS ZEKA TESTİ

Cognitive Assessment System- CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi) 5-17 yaşları arasındaki çocukların bilişsel işlemlerini, zihinsel gelişim düzeylerini ve zeka bölümlerini değerlendirmek üzere geliştirilen bir testtir. CAS, PASS Teorisi (Planning-Planlama, Attention-Dikkat, Simultaneous-Eşzamanlı, Successive-Ardıl)’nden türetilmiştir.

CAS’ in kullanım alanları;

– Öğrenmede güçlü ve zayıf olunan bilişsel işlem alanlarının tespit edilmesi ve yorumlanması

– Öğrenme güçlüğü başta olmak üzere bir çok akademik sorunun eğitsel, psikolojik ve nörolojik tanılanması

– Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların bilişsel işlem özelliklerinin değerlendirilmesi

– Yaşıtlarına göre bilişsel işlem alanlarındaki yeterliliği

– PASS işlem puanları ve başarı arasındaki ilişkiler

Testin uygulama süresi 1 saatten iki saate kadar sürebilmektedir. CAS Cognitive Assessment System) Testi, son zamanlarda ortaya atılmış olan; “Zeka bilişsel işlemlere dayanır” görüşünü esas alan ve bu yönüyle geleneksel zeka testlerinden farklı olan güncel bir testtir.

**CAS Zeka Testini İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde Eğitim alıp sonrasında uygulayıcı yeterlilik sertifikası olan uzmanlar uygulayabilir. Uygulayıcı Testörlerin uygulama deneyimlerinin yeterli düzeyde olmaması özellikle puanlama sistemi üzerinde önemli etki oluşturabilmektedir. Merkezimizde CAS Zeka Testi uygulayıcı yeterlilik sertifikasına sahip uzman psikologlar tarafından uygulanmaktadır.

psikolojik testlerHemen Ara
Yol Tarifi Al